Solenergi: Solen är gratis

Uppvärmning med solenergi är inte bara ekonomiskt, bekvämt och miljövänligt. Idag är det dessutom på riktigt gångbart för det enskilda hushållet.

Småskalig solenergi

Även om solpaneler kanske inte är ett heltäckande alternativ för husägaren så utgör energiformen definitivt ett bra komplement till andra uppvärmningsalternativ. Solenergi kräver dessutom väldigt lite underhåll och det är ett i jämförelse fritt och självgående system.

Nu för tiden kan konsumenten också skräddarsy solpaneler efter eget huvud, till exempel genom att välja solpaneler i en viss färg eller anpassa storleken till att matcha just sitt hushålls behov.

– Allt fler upptäcker de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med solel, säger Andrew Machirant, vice ordförande i branschföreningen Svensk Solenergi.

Så funkar solenergi

Solljus blir genom solceller omvandlat till el i form av likström. Detta är annorlunda jämfört med exempelvis solfångare där solens värme används till att producera värme genom varmvatten.

När solcellen omvandlar solenergin till el så är det utan några rörliga delars inblandning. Dessutom krävs inget bränsle och det skapar inga utsläpp. Solenergi är på det sättet ett spännande miljövänligt alternativ även om det knappast klarar att leverera all energi ett hushåll behöver.Solenergi till villan
Foto: Aquasol

Ekonomiskt stöd för solenergi

Privatpersoner, liksom företag, kan söka ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen för att installera solceller som ska producera egen el. Stödet kan uppgå till högst 60 procent av kostnaderna. Trots att vi i Sverige har en förhållandevis kort period av solsken varje år så är det ändå tillräckligt för att bidra med el under relativt stora delar av våren, sommaren och hösten. Givetvis spelar ditt geografiska läge, dels för att antalet soltimmar varierar över vårt avlånga land och dels för att arbetskostnaden för installationen ofta ökar med storleken på staden där du bor.

Fakta om bidrag för solenergi

 • Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem.
 • Bidraget är på 60 % (55 % för stora företag) och gäller hela solcellsinstallationen, både material och arbete.
 • Alla typer av sökanden kan söka stödet.
 • Det maximala stödbeloppet är 2 mil joner kronor per byggnad.
 • Det totala beloppet som avsatts för stödet är 100 miljoner kronor under 2009 och 50-60 miljoner för 2010 respektive 2011.
 • Stödet gäller från och med den 1 juli 2009 till den 31 december 2011.

Byggmentors bonusfakta om solenergi:

Kostnad för solenergi

Varierar beroende på produkt och storlek, från under 10 000 kr till uppemot 30 000 kr är normalspannet.

Fördelar med solenergi

 • Billigt, i jämförelse med många andra alternativ
 • Miljövänligt
 • Bekvämt.
 • Kan kombineras med exempelvis pelletsuppvärmning, jord- eller bergvärme.
 • Stöd för investering kan ges (ansökan finns hos Energimyndigheten).

Nackdelar med solenergi

 • Väderberoende.
 • Behöver ofta kompletteras med ytterligare energilösning.

 

Har du funderat på solenergi? Eller är du redan igång och använder solen som värmekälla för huset? Kommentera artikeln här nedan eller diskutera dina intryck av solenergi på Byggmentors forum.Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor