Pelletshotet – fel förvaring av pellets kan vara livsfarligt