Villans checklista: 14 punkter att kontrollera i huset