Byggfelsförsäkring – viktigt skydd eller dyr bluff?

Byggfelsförsäkringen är åter i blåsväder. Försäkringen som ofta är obligatorisk vid byggen eller större renoveringar sägs av somliga vara i princip värdelös eftersom försäkringsbolagen som erbjuder den väldigt sällan betalar ut pengar. Nu höjs röster för att kravet på denna försäkring ska avskaffas.

I korthet så är en byggfelsförsäkring ett skydd, som kostar ungefär från 10 000 kronor och uppåt, som ska ge dig ekonomiskt skydd mot byggfel som upptäcks efter att ett bygge är avklarat. Vid större projekt, till exempel om du bygger ett hus eller andra byggen och renoveringar som kostar mer än tio basbelopp (445 000 kr år 2013) är denna försäkring ett krav att teckna. Läs gärna vår guide till försäkringar vid husbygget för mer information, där skriver vi även om andra obligatoriska.

Kritik mot byggfelsförsäkringen

Den främsta kritiken mot denna försäkring är att den sällan faktiskt fungerar i praktiken och att privatpersonerna som tecknat den hamnar i långa tvister med försäkringsbolagen men ändå inte får ut några pengar i slutändan.

Gäller byggfelsförsäkringen om takpannorna lossnar?
Gäller byggfelsförsäkringen om takpannorna lossnar?

SVT tar upp ett exempel där en husägare som byggt nytt hus drabbats av fuktskador, ganska omfattande sådana. Men trots att denna fuktskada var ett klockrent exempel på ett byggfel som borde täckas av just byggfelsförsäkringen så fick de ingen hjälp. Först fick de inte ens kontakt med försäkringsbolaget, och när de fick det hävdade de att försäkringen inte täckte denna skada. Se inbäddat videoklipp längre ner på den här sidan om detta fall.

En annan vanlig kritik mot byggfelsförsäkringen är att bara två olika bolag, Gar-Bo och Bostadsgaranti, erbjuder den. Det råder alltså i princip ingen konkurrens vilket gör det svårt för konsumenten att ställa olika försäkringsbolags erbjudanden mot varandra för att hitta det som är bäst.

Ett tecken på att kritiken varit relativt omfattande är att förslag om slopat krav på denna försäkring varit uppe på regeringsnivå.

”Avskaffa kravet”

Många röster höjs nu, än en gång, mot att kravet på denna försäkring ska tas bort. Som den fungerar i nuläget verkar den mest vara ett sätt för försäkringsbolag ett enkelt och utan motkrav få in stora summor från privatpersoner som bygger hus eller renoverar.

Det finns dock givetvis en annan sida av myntet. Läs gärna företaget Gar-Bos förklaring av sin byggfelsförsäkring och deras kommentarer till SVT:s båda inslag i detta uttalande (här kan du se det andra inslaget från SVT). Bland annat menar man att pengar visst betalas ut i stor omfattning, med följande siffror som underlag:

Procenttalen här nedan för åren 2000-2002  visar på hur mycket av respektive års totala premieintäkt som betalats ut i skadeersättning.

2000: 95% (färdigreglerad)
2001: 103% (nästan färdigreglerad)
2002: 57% (1-3 år skadereglering återstår)

Det råder alltså helt klart skilda meningar om huruvida byggfelsförsäkringen verkligen är betydelsefull för husbyggare eller inte. Vad tycker du? Skriv gärna en kommentar under vår artikel, eller diskutera den på vårt forum om just försäkringar för den som bygger eller renoverar.

Fakta om byggfelsförsäkringen

 • Sedan år 2005 har det varit ett krav för den som bygger småhus eller genomför andra större byggen eller renoveringar att teckna byggfelsförsäkring.
 • Kravet gäller när värdet av projektet överstiger tio basbelopp vilket 2013 motsvarar 445 000 kr.
 • Om du bygger fritidshus kan du undantas från kravet, men du måste då få dispens från din kommun.
 • Även mindre byggen eller renoveringar som kräver bygglov kan behöva en byggfelsförsäkring, din kommuns byggnadsnämnd avgör.
 • Färdigställandeskyddet är ett annat obligatoriskt skydd med ungefär samma krav. Det skyddar dig mot att byggfirman du anlitat går i konkurs innan bygget är slutfört.

Här är ett av SVT:s inslag i ämnet byggfelsförsäkring:


Diskutera dina egna erfarenheter av byggfelsförsäkringen nedanför i kommentarsrutan eller på forumet. Se gärna även vår artikel om försäkringar mot dolda fel.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor

 • Tack för att ni tipsade mig om ert inlägg om byggfelsförsäkring (i en kommentar i detta blogginlägg: http://www.1000skanska.se/byggfelsforsakring-att-ha-ratt-och-fa-ratt-ar-tva-helt-olika-saker/)
  Intressanta saker jag noterar:
  1) Baserat på Gar-Bos siffror i det exempel de visar upp skulle inte byggfelsförsäkringen vara ett dugg lönsam utan tvärtom, trots att personer som stridit i flera år bara får ut en del av de faktiska kostnaderna så går försäkringen vissa år back.
  2) Synnerligen intressant att Gar-Bo startat en blogg för kommunicera ut detta.
  Jag önskar dock lite större transparens. Om försäkringen funnits sedan 1983, varför inte redovisa alla år sedan dess och inte välja ut tre stycken. Hur vet vi som läsare att de åren är representativa?