Byta och reparera ruttet trä i fasaden

Ruttet trä är ett problem oavsett var i huset det sitter. Om det dessutom är din träfasad som är rutten är det något som bör åtgärdas snarast möjligt. Byggmentor går igenom hur du identifierar ruttet träverk på fasaden och hur du åtgärdar det.

Kontrollera träverket

Först bör du se över det trä som utgör din fasad. Framför allt ruttet trä men även mindre skavanker som sprickor och missfärgningar kan vara värda att åtgärda innan de blir större problem längre fram. Du ser rätt tydligt vilka fasadbrädor som behöver bytas ut, om trät ändrar färg på vissa platser, är mjukt eller börjar få sprickor och flisor är sannolikt på väg att ruttna på grund av angrepp av väder och vind.En ny träfasad gör mycket för huset

Se över isoleringen

När du ändå byter hela eller delar av träfasaden kan du passa på att se över isoleringen. Behöver den bytas är det lika bra att göra det när du ändå byter ut plankorna på fasaden. Läs mer om isoleringe i villa och olika isoleringsmaterial.

Planera fasadbytet i etapper

Eftersom du inte vill låta för stora delar av ditt hus stå oskyddat om du ska byta stora delar av träfasaden bör du utföra arbetet i steg. En halv vägg av normal storlek åt gången är lämpligt. När en väggs fasad bytts ut kan du börja med nästa. Särskilt om du dessutom ska byta isolering är det viktigt att göra det på ett sätt så att så liten del av huset står oskyddat åt gången.

Bort med gamla brädor

När du identifierat fasadbrädor som är ruttna eller skadade och skaffat ersättningsvirke är det bara att börja bryta loss. Är det bara enstaka plankor som behöver bytas räcker det med dessa, men tänk på att de sannolikt kommer se annorlunda ut jämfört med de äldre delarna av fasaden. Det kan alltså vara klokt att byta ut även träfasad som fortfarande är hel för utseendets skull.

Brädorna bänder du loss från huset på ett sätt som känns enklast för dig. En enkel kofot brukar duga fint för detta. Var bara försiktig för att skada isolering eller andra trädelar bakom fasaden, gör det hellre långsamt och noggrant. Skadar du bärande trädelar blir jobbet mycket dyrare och svårare.

Bort med fönsterkarmen

Ett särskilt moment inför bytet av fasaden är att ta bort karmen runt fönster och dörrar eftersom dessa annars kan komma i vägen. Eftersom det är svårt att få bort den utan skador kan det vara lämpligt att passa på att sätta in ny fönster- eller dörrkarm. Skulle det vara så att karmen inte är i vägen och inte behöver bytas går det givetvis bra att låta den vara kvar.

Välj metod för ny träfasad

När det är dags att köpa in fasadbrädor och montera dessa finns det lite olika metoder som alla fungerar men som ger lite olika utseenden på din fasad. Med not- och spontlösning har man fasadbrädor som spåras i varandra vilket automatiskt ger ett tätt skydd mot utomhusklimatet.
Vanligast är antagligen olika former av lodräta överlappningar där man först lägger det bakre lagret, lockpanel, och sedan ovanpå detta sätter lockbrädor. Antingen kan man ha ungefär samma storlek på både det bakre brädlagret och det översta överlappande lagret, eller så kan man låta det bakre lagret sitta lite tätare och bara täcka med en tunnare list.

Vill man satsa på vågräta fasadbrädor är det hur de hakar i varandra som ger små variationer på utseendet. Falsad panel, enkel- eller dubbelfals, är ett namn på två metoder för hur brädorna fäster i varandra. Det går även att använda sig av not/spånt-lösning för horisontell träfasad.Gammal rutten träfasad bör bytas

Fäst fasadbrädorna

Att sätta fast din nya fasad är relativt enkelt, följ bara instruktionerna för den montering som krävs (beroende på vilken typ av fasadbräda du köpt, se förra stycket). Det går givetvis att spika fast fasadbrädor för hand men för att få en så stadig träfasad som möjligt bör du använda starkt fästande skruvar eller spikpistol, då säkerställer du att den sitter ordentligt mot bakomliggande konstruktion.

När den nya träfasaden är på plats är det bara att såga till så att den blir jämn i nerkant. Lämna alltid en marginal på 15 – 25 centimeter mot marken för att undvika fukt.

Har du själv bytt ut en träfasad? Dela gärna med dig av tips eller frågor, antingen i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors forum.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor