Rätt försäkring när du ska bygga hus, bygga till eller renovera

Att välja rätt försäkring är viktigt när du bygger eller renoverar, särskilt om du anlitar hantverkare. Dels för att det kan krävas särskilda försäkringar enligt lag och dels för att du står oskyddad mot olycksfall, byggfel och annat felaktigt utfört arbete om du inte från början sett till att ha rätt försäkring. Byggmentor går igenom de vanligaste försäkringarna vid byggen och renoveringar, allt från allriskförsäkring till färdigställandeskydd. Diskutera gärna försäkringar i kommentarsfältet eller på Byggmentors forum för försäkringar.

Försäkring under bygget inte samma som hemförsäkring

En viktig skillnad att göra är att poängtera att din vanliga hemförsäkring, eller villaförsäkring, inte bör förväxlas med de särskilda försäkringar som omfattar dig eller din byggherre och/eller din entreprenör vid ett bygge eller en renovering. En hem- eller villaförsäkring är den som fungerar i ditt vardagsliv medan nedanstående försäkringar är specifika för olika delar av ditt byggprojekt.

Rätt försäkring när du bygger eller renoverar
Rätt försäkring när du bygger eller renoverar

Ställ krav på rätt försäkring

Gemensamt för dessa särskilda försäkringar är att du bör föra dialog kring dem med din hantverkare eller byggherre. Seriösa entreprenörer vet vad som gäller och vilken försäkring som krävs för olika typer av projekt. Var aldrig rädd för att dubbelkolla och säkerställa att den som utför arbetet åt dig har tecknat rätt försäkringar samt, i de fall där det behövs, även angivit dig som medförsäkrad. Begär gärna papper på att rätt försäkringar finns och gäller. Se mer om detta här nedan under respektive försäkringstyp.

Allriskförsäkring

En allriskförsäkring är en grundläggande försäkring som den eller de hantverkare eller entreprenör som utför arbetet tecknar. Du ska dock också täckas av den, som medförsäkrad. Med en allriskförsäkring har du ett skydd både under den tid som entreprenaden pågår och två efter att den är avslutad och godkänd. Allriskförsäkring omfattar både byggnaden som byggs eller renoveras samt de verktyg och material som används under projektet.

Byggfelsförsäkring

Den som är byggherre (vilket kan vara både du eller din entreprenör) när du bygger hus, eller fritidshus (samt vid vissa tillbyggnader där du måste ha bygglov) ska teckna en så kallad byggfelsförsäkring. Den skyddar mot konstruktionsfel och fel i exempelvis elinstallationer samt värme- och vatteninstallationer. En byggfelsförsäkring gäller fel som upptäcks inom tio år efter avslutat och godkänt bygge. Är du osäker på om en byggfelsförsäkring krävs för en tillbyggnad eller förändring av befintligt hus bör du fråga miljö- och byggnadsnämnden i din kommun.

Denna kan inom kort komma att ersättas av åtgärdandeförsäkringen.

Ansvarsförsäkring för hantverkare

Den entreprenör du anlitar ska omfattas av en egen ansvarsförsäkring. En sådan försäkring är särskilt inriktad på att skydda mot skadeståndskrav för skador som drabbar en utomstående part, alltså en person som av en eller annan anledning råkar illa ut när något går fel vid ett bygg- eller renoveringsprojekt.

Viktigt med rätt skydd om olyckan är framme
Viktigt med rätt skydd om olyckan är framme

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd tecknas av byggherren, som alltså kan vara du själv eller en anlitad entreprenör. Denna försäkring ska tecknas vid såväl nybygge som tillbyggnationer och ändringar av exempelvis hus. Färdigställandeskydd skyddar mot en eventuell konkurs för den eller de entreprenörer som arbetar, en konkurs som skulle kunna betyda att arbetet helt stannar av i ett känsligt läge.

Har man då försäkring så kan man då återuppta arbetet inom en hyfsat kort tid, vilket kan vara extremt viktigt om du till exempelvis bygger nytt hus eller utför en takomläggning. Utan färdigställandeskydd kan du stå helt ”naken” i ett sådant läge.

Fråga ditt försäkringsbolag

Utöver ovanstående försäkringar finns det nästan lika många försäkringsvarianter som det finns försäkringsbolag, och det är därför aldrig en dum idé att höra med ditt bolag om vad de rekommenderar för ditt projekt, oavsett om det rör en friggebod eller en badrumsrenovering. Generellt är det dock allra viktigast att säkerställa att den eller de entreprenörer du väljer är rätt försäkrade när bygget drar igång. Kontrollera alltid detta innan du skriver på avtal!

Har du frågor eller egna erfarenheter av försäkringar vid bygge eller renovering? Dela gärna med dig i kommentarsfältet eller på Byggmentors forum för försäkringar.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor

  • Sven

    Hur ser jag om min takläggare har en ansvarsförsäkring? Han säger att han har det (vilket jag tror på) men vill ändå kontrollera. Hur vet jag om han visar ett papper att det stämmer? Kan man ringa försäkringsbolaget och kontrollera?

  • Majsan

    Viktigt med ansvarsförsäkring, det kan jag intyga!