Luft/vatten-värmepump – fakta och hur du räknar ut besparingen

Byggmentor ger dig en heltäckande guide till luft/vatten-värmepumpen, en bra start inför ett eventuellt köp av värmepumpen som kan sänka din värmeräkning rejält. Diskutera gärna ämnet eller ställ frågor på Byggmentors värmepumpsforum.

Värmepumpen som utnyttjar värmen i luften

Luft/vatten-värmepumpen är en av de vanligaste värmepumpslösningarna för den som inte har möjlighet att borra för bergvärme eller har tillräcklig tomtyta för att skaffa markvärme. Detta för att luft/vatten-värmepumpar utnyttjar värmen i luften runt ditt hus vilket gör att installationen inte kräver något avancerat borr- eller grävarbete, och därmed blir det en relativt billig installationskostnad. Byggmentor ger dig en stor guide till allt du behöver veta om luft/vatten-värmepumpen.

Så funkar luft/vatten-värmepumpen

Till skillnad från exempelvis bergvärme, där värmen fångas upp och transporteras av en slang fylld med vätska, så utnyttjar luft/vatten-värmepumpen värmen som finns i luften. Även vid temperaturer utomhus som är lägre än temperaturen du vill ha inomhus kan en luft/vatten-värmepump utnyttja den värme som ändå finns i luften.

Den andra delen av namnet är vatten, vilket syftar på att värmen distribueras via ett vattenburet system i ditt hus. Luft/vatten-värmepumpen blir därför ekonomiskt mest fördelaktig om du redan har ett vattenburet distributionssystem i ditt hus. Om inte behöver du lägga till kostnaden för att installera ett sådant när du räknar på investeringskostnad och återbetalningstid för din luft/vatten-värmepump.

Luft/vatten-värmepumpen värmer både inomhusluften och vattnet i ditt hus och själva värmepumpen har en utomhusdel som suger in luften utomhus och en inomhus del som fördelar den vidare via ditt vattenburna värmesystem (till exempel radiatorer/element).

Pris för luft/vatten-värmepump

En installation av luft/vatten-värmepump, både arbetskostnaden och själva värmepumpen samt en beredare, ligger på mellan 80 000 kronor och 120 000 kronor. Prisvariationen beror på vilken typ av luft/vatten-värmepump du köper, vad förutsättningarna för installationen är och avtalet du kommer överens om med din installatör. Ett bra tips för att få till en så bra affär som möjligt är att prata med flera olika installatörer och ta in offerter från dem för att sedan jämföra och förhandla.

ROT-avdrag för luft/vatten-värmepump

Att installera värmepump berättigar till ROT-avdraget som låter dig dra av halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor (det dubbla om ni är två vuxna i hushållet eftersom båda kan göra varsitt ROT-avdrag). Vad arbetskostnadsdelen av installationen är ska du få veta av din installatör och det är också installatören som gör avdraget redan när du får fakturan. Normalt brukar man schablonberäkna att arbetskostnaden vid installation av en luft/vatten-värmepump är 25 procent av den totala kostnaden. Vid ett totalt pris på 100 000 kronor för luft/vattenvärmepumpen blir alltså arbetskostnaden 25 000 kronor. Med ROT-avdraget halveras denna och arbetskostnaden landar alltså istället på 12 500 kronor.Luft/vatten-värmepumpen - så funkar den

Besparing med luft/vatten-värmepump

Det viktigaste för dig som funderar på luft/vatten-värmepump är att se dels vad den kostar att köpa och installera och dels hur mycket du kan sänka dina värmekostnader med den. Generellt är detta den viktigaste faktorn när du väljer typ av värmepump – hur lång tid tar det innan den har betalat sig själv. Läs mer om besparing med värmepump.

Det är värmefaktorn som avgör hur mycket du sparar med din luft/vatten-värmepump (läs mer om värmefaktorn, eller COP, här). En av luft/vatten-värmepumpens svagheter jämfört med exempelvis bergvärme är att den måste gå in med extra el (från en elkassett) när temperaturerna blir för låga.

Vid -20 grader brukar de flesta luft/vatten-värmepumpar tappa rejält i effekt och därför behöva ett stort tillskott från elkassetten. Du behåller alltså din befintliga lösning för el och värme men kompletterar med luft/vatten-värme.

Besparingen varierar som sagt kraftigt, men någonstans mellan 10 000 och 20 000 kWh per år kan ett normalt hushåll minska sin förbrukning med genom att utnyttja värmen som finns naturligt i utomhusluften.

Det innebär, beroende på elpris, en besparing på ungefär 10 000 – 20 000 kronor. En luft/vattenvärmepump som underhålls på rätt sätt har en beräknad livslängd på tio år (även om många håller längre än så) vilket ger att den i de allra flesta fall betalar sig själv med råge inom fem till tio år. En vanlig uppskattning är att de flesta sänker sitt energibehov med 50 procent men be din installatör om en noggrann kalkyl på er möjliga besparing innan du sätter igång med installation och val av värmepump.

Ovanstående uträkning och uppskattad återbetalningstid är dock under förutsättning att det redan finns ett vattenburet distributionssystem för värmen. Har man inte det men ändå vill använda sig av luftvärme kan en ren luft/luft-värmepump vara ett bättre alternativ eftersom värmen då distribueras via luften. Byggmentor kommer framöver att göra en liknande guide till denna typ av värmepump.

Luft/vatten-värmepump – bäst i test

Energimyndigheten är en bra källa för den som vill se över sina energival, de har även gjort ett test av ett mindre urval av luft/vatten-värmepumpar. Även om det inte täcker in särskilt många olika modeller och typer kan det vara bra ett kika på Energimyndighetens testresultat för att se vad som är viktigt att tänka på när du diskuterar just din värmepumpslösning med din installatör. Här är några av de viktiga sakerna att titta extra på:

 • Pris – anges med moms. Kontrollera nog vad installatören menar med priset, är det för bara värmepumpen eller är det med arbetskostnad och beredare också? Är ROT-avdraget redan gjort (halva arbetskostnaden)?
 • Avgiven effekt – hos Energimyndigheten anges effekten vid utomhustemperatur på sju plusgrader och 45 grader värme till radiatorerna. Läs mer om avgiven effekt i Byggmentors generella guide till värmepumpar.
 • Uppvärmningsbehov/årsvärmefaktor/energibesparing – här har man räknat på vad du kan göra för besparing med din värmepump utifrån hur stor energiförbrukning ditt hushåll har. Till exempel om ditt hus har ett uppvärmningsbehov på 25 000 kWh per år kan besparingen vara 14 810 kwh vilket ger en årsvärmefaktor på 2,4.
 • Värmefaktor – anger hur mycket effekt pumpen (respektive beredaren) kan avge för varje tillförd kWh el.

Dessa faktorer är de viktigaste för att du ska kunna avgöra hur stor besparingen blir i kronor och ören. Sedan är det givetvis också viktigt att tänka på praktiska saker som underhåll, storlek på komponenterna som ska installeras och bullernivå.

Fördelar med luft/vattenvärmepumpar

 • Enkel installation
 • Relativt kort återbetalningstid, särskilt i lite mindre hus med något lägre energiförbrukning än genomsnittet.
 • En outtömlig och underhållsfri energikälla – luften.
 • Eftersom du inte behöver borra eller gräva blir investeringen nästan alltid mindre än vid exempelvis berg- eller jordvärmepumpsinstallation.
 • Funkar perfekt för den som vill värma poolen under sommarhalvåret.

Nackdelar med luft/vattenvärmepumpar

 • Bullernivån kan bli hög beroende på placering av pumpen.
 • Tappar mer än många andra typer av värmepumpar vid låga temperaturer.
 • Kompressorn, som man kan säga är värmepumpens vitala del, har generellt kortare livslängd än jämfört med andra typer av värmepumpar.
 • Sämre värmefaktor settöver ett år än exempelvis jordvärme eller bergvärme.
 • Blir det väldigt kallt, ofta under -20 grader kan pumpen helt stängas av och all värme får skjutas till av elkassetten.
 • En del luft/vatten-värmepumpar är över huvud taget inte gjorda för svenskt klimat – se till att din installatör väljer en pump som passar för dina förhållanden.

Allt som allt så är luft/vatten-värmepumpen ett mycket bra alternativ för den med relativt lågt energibehov och som inte kan eller vill betala för en dyr bergvärmeborrning eller grävning för ytjordvärme. Nyckeln för att få en lyckad affär är att kontakt olika leverantörer/installatörer och sedan jämföra deras förslag på värmepump och vad kostnaden respektive besparingen blir.

Har du fler frågor om luft/vatten-värmepumpar? Eller har du egna erfarenheter av luft/vatten-värme, positiva som negativa? Dela gärna med dig av dina erfarenheter eller frågor genom att skriva en kommentar i rutan nedanför eller diskutera på Byggmentors värmepumpsforum.

Kanske vill du även läsa mer om:

DelaShare on Facebook0Tweet about this on Twitter

Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor