Värme med pellets, fakta och tips för att få ned priset